Banner Header | laptop giá rẻ

Mẫu Biên Bản Báo Cáo Cuộc Họp

【Download】 ❎❤️➤ Tổng Hợp Mẫu Biên Bản Báo Cáo Cuộc Họp Miễn Phí Mới Nhất ⭐_⭐_⭐ Đẹp Chuyên Nghiệp Và Đơn Giản ❎❤️ Xem Chi Tiết – Tải Về Ngay. Tải về sử dụng miễn phí trọn đời, thiết kế chuyên nghiệp – chuẩn văn phong, dễ dàng thay đổi và sửa chữa. Đường link Onedrive – Google Drive tốc độ cao. ❎❤️ Chuyên cung cấp các loại biểu mẫu văn phòng, giấy tờ đúng quy định miễn phí.

1️⃣ Mẫu Biên Bản Báo Cáo Cuộc Họp | Miễn Phí【Mới Nhất】™

Mẫu Biên Bản Báo Cáo Cuộc Họp
Mẫu Biên Bản Báo Cáo Cuộc Họp

Tải về – Mẫu Biên Bản Báo Cáo Cuộc Họp 【Mới Nhất】

Mẫu biên bản cuộc họp – sử dụng phổ biến

Mẫu biên bản cuộc họp đơn giản

Mẫu biên bản cuộc họp cổ điển

Biên bản báo cáo cuộc họp là gì ?

Biên bản báo cáo cuộc họp là một tài liệu ghi chép lại nội dung và các diễn biến quan trọng trong cuộc họp. Được viết bởi người phụ trách hoặc người chủ trì cuộc họp, biên bản này thường được sử dụng để ghi lại những quyết định, đề xuất, ý kiến của các thành viên tham dự và các vấn đề được thảo luận trong cuộc họp.

Biên bản họp thường gồm nội dung nào?

Mặc dù thực tế sẽ tùy thuộc vào nội dung và đặc điểm riêng của mỗi cuộc họp nội dung biên bản sẽ có những điều và mục thích hợp nhất. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp chuẩn nhất định phải có các nội dung sau đây:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
  • Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kèm theo số biên bản, tên biên bản.
  • Địa điểm, ngày… tháng… năm… giờ… (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).
  • Các thành phần tham gia cuộc họp.
  • Họ và tên của người chủ trì cuộc họp và họ và tên thư ký.
  • Nội dung chính và các mục diễn ra trong cuộc họp.
  • Riêng phần báo cáo cần ghĩ rõ ràng và chi tiết tên chức vụ người trình bày báo cáo. Tóm tắt nội dung báo cáo. Xem báo cáo kèm theo (nếu có văn bản kèm theo).
  • Kết luận và các quyết định được thông qua trong cuộc họp.
  • Thời gian kết thúc cuộc họp
  • Chữ ký xác nhận của các bên tham gia cuộc họp.

Website Download – Trung Tâm Tin Học Trường Thịnh Group

Website Trường Thịnh Group: chuyên tổng hợp các loại biểu mẫu văn phòng, giấy tờ hành chính đúng quy định pháp luật và miễn phí. Cập nhập nhiều loại mẫu giấy tờ hành chính mới nhất cho người dùng. Tải về các mẫu báo cáo mới nhất nhanh qua đường Link Google Drive và OneDrive. Trang tin tổng hợp kho tài liệu, thủ thuật hay cho dân tin học văn phòng, đầy đủ mọi loại giấy tờ và biểu mẫu – Tham khảo ngay và download tài liệu dành cho máy tính ngay.

Biên Tập Bởi: Trường Thịnh Group