Banner Header | laptop giá rẻ

Mẫu Biên Bản Bàn Giao Thiết Bị

【Download】 ❎❤️➤ Tổng Hợp Mẫu Biên Bản Bàn Giao Thiết Bị Miễn Phí Mới Nhất ⭐_⭐_⭐ File Word – Chuyên Nghiệp Và Đơn Giản ❎❤️ Tải Về Ngay. Tải về sử dụng miễn phí trọn đời – Layout đơn giản và chuyên nghiệp đúng văn phong. Đường link Onedrive – Google Drive tốc độ cao. ❎❤️ Chuyên cung cấp các loại biểu mẫu văn phòng, giấy tờ đúng quy định miễn phí.

1️⃣ Mẫu Biên Bản Bàn Giao Thiết Bị | Miễn Phí【Mới Nhất】™

Mẫu Biên Bản Bàn Giao Thiết Bị - Tải Về Miễn Phí
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Thiết Bị – Tải Về Miễn Phí

Tải về – Mẫu Biên Bản Bàn Giao Thiết Bị 【Mới Nhất】

Biên bản bàn giao thiết bị là gì ?

Các loại mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc là một văn bản được lập ra để ghi nhận việc bàn giao thiết bị máy móc từ bên bàn giao cho bên nhận bàn giao. Biên bản này có giá trị pháp lý, là cơ sở để xác định trách nhiệm của các bên trong việc bảo quản, sử dụng thiết bị máy móc.

Biên bản bàn giao thiết bị máy móc thường bao gồm các nội dung sau:

– Tên và địa chỉ của bên bàn giao và bên nhận bàn giao.

– Danh sách thiết bị máy móc được bàn giao, bao gồm tên thiết bị, số lượng, tình trạng,…

– Tình trạng của thiết bị máy móc khi bàn giao.

– Kết quả kiểm tra, nghiệm thu thiết bị máy móc.

– Chữ ký của các bên tham gia bàn giao.

Biên bản bàn giao thiết bị máy móc được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

Cần lưu ý những gì khi soạn thảo văn bản hành chính

Theo Điều 10 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về soạn thảo văn bản như sau:

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mục đích, nội dung của văn bản cần soạn thảo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giao cho đơn vị hoặc cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản.

– Đơn vị hoặc cá nhân được giao chủ trì soạn thảo văn bản thực hiện các công việc: Xác định tên loại, nội dung và độ mật, mức độ khẩn của văn bản cần soạn thảo; thu thập, xử lý thông tin có liên quan; soạn thảo văn bản đúng hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày.

Đối với văn bản điện tử, cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản ngoài việc thực hiện các nội dung nêu trên phải chuyển bản thảo văn bản, tài liệu kèm theo (nếu có) vào Hệ thống và cập nhật các thông tin cần thiết.

– Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung bản thảo văn bản, người có thẩm quyền cho ý kiến vào bản thảo văn bản hoặc trên Hệ thống, chuyển lại bản thảo văn bản đến lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản để chuyển cho cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản.

– Cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị và trước pháp luật về bản thảo văn bản trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Website Download – Trung Tâm Tin Học Trường Thịnh Group

Website Trường Thịnh Group: chuyên tổng hợp các loại biểu mẫu văn phòng, giấy tờ hành chính đúng quy định pháp luật và miễn phí. Cập nhập nhiều loại biểu mẫu văn phòng hành chính mới nhất cho người dùng. Tải về các mẫu bàn giao nghiệm thu nhanh qua đường Link Google Drive và OneDrive. Trang tin tổng hợp kho tài liệu, thủ thuật hay cho dân tin học văn phòng, đầy đủ mọi loại giấy tờ và biểu mẫu – Tham khảo ngay và download tài liệu dành cho máy tính ngay.

Biên Tập Bởi: Trường Thịnh Group